002

L’Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica “SANT JORDI”, va ser constituïda l’abril de l’any 1969 i està inscrita amb el nº 1344, en data de 14 de març de 1996, en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

La nostra organització és una  entitat sense ànim de lucre dedicada a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (PDID).
Ofereix suport a les persones des de la creença i el convenciment que tota persona:

  • Te dret a tenir una vida de qualitat, que mereixi la pena viure
  • Te unes capacitats que cal visualitzar, potenciar i posar en valor
  • Pot aportar a la societat

 

MISSIÓ

L’Associació té com a missió: L’ajut material, la inserció social i laboral de tot tipus de discapacitats. Aquesta missió es duu a terme mitjançant:

  • La promoció de la inserció laboral i la ocupació terapèutica dels usuaris assistits.
  • La promoció de l’autonomia personal i social.
  • Les intervencions per millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.
  • La creació i gestió de serveis residencials.
  • La inserció dins el món assistencial de la població amb discapacitat sigui autòctona o emigrada.

VISIÓ

Contribuir en la construcció i desenvolupament d’una vida de qualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, oferint i desenvolupant oportunitats i suports en l’entorn de la persona, amb la participació activa d’aquesta a la comunitat.

VALORS

Els nostres valors són el nostre marc de referència, la guia de les nostres actuacions, dels nostres comportaments i de les nostres pràctiques i procediments com organització. Els nostres valors parlen de quin som, com som i la nostra manera fer.

Dignitat i respecte cap a la persona. La persona com valor absolut, tractada com a ciutadà amb tots els seus drets. Te a veure amb el respecte i estima que mereix la singularitat irrepetible de cada persona.

Vida plena i igualtat. Tota persona te dret a tenir una vida com qualsevol altra persona, una vida digna de ser viscuda, amb les mateixes oportunitats que els seus iguals de ser feliç.

Autodeterminació i ciutadania. La persona amb control sobre la seva pròpia vida, amb poder, liderant el seu projecte de vida i tenint control sobre ella. La persona considerada com a qualsevol ciutadà, amb drets i deures, contribuint en la societat en la construcció d’un món millor.

Apertura mental i millora contínua. Fomentant el pensament crític dins la nostra organització, amb una visió inconformista sobre el present, sempre en la cerca del millor futur possible per la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva família, des de la reflexió, creació, flexibilitat i projecció.

Compromís, responsabilitat i passió. Amb les persones i les seves famílies, el projecte que l’entitat porta a terme, amb la participació i implicació de tots els grups d’interès per la construcció d’un projecte comú, posant il·lusió i entusiasme en allò que projectem i desenvolupem.

Qualitat. Recollint dades que ens comprometin i que ens ajudin a prendre les millors decisions, aprofitant i fent ús de la tecnologia com a recurs que ens pot facilitar un sistema d’avaluació i gestió.

Go to top