005La Fundació “Sant Jordi” és fruit de la trajectòria i treball d’un conjunt de familiars que es van constituir com a Associació l’any 1969. Aquesta Associació, és fundadora de la Fundació, que neix amb l’objectiu de facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i la construcció del seu projecte de vida personal.

Un cop regulats els Centres Ocupacionals mitjançant el decret 279/1987, de 27 d´agost, l’entitat adapta la normativa i amplia la seva capacitat registral de 14 a 40 persones usuàries, amb l’adquisició del local de la Plaça Caramelles, on quedat ubicat el nou servei.

008

 

 

Amb l’adquisió del nou local, s’ubica al local de la Plaça Sant Pere, un Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)  de 14 places, tipologia de servei regulat administrativament amb el Decret 336/1995 de 28 de desembre.

Més endavant, l’Associació desenvolupa un projecte de vida independent, a partir de la conscienciació de les  noves necessitats de les persones i famílies a les que es dona suport.

029

Així, l’any 2002, s’inicia el servei de llar residència de caràcter temporal o permanent, substitutori de la pròpia llar quan la persona amb DI ja no pot

seguir vivint amb la seva família (com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, manca de família o manca condicions d’habitatge adequades).

 

Go to top