023

L’Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica “Sant Jordi”, fou creada l’any 1969, per l‘interès d’unes famílies, davant la manca de recursos, d’oferir l’oportunitat d’integració a la societat dels seus familiars amb discapacitat. El Centre es va ubicar inicialment en un local de la Plaça Sant Pere, oferint atenció a una mitjana de 14 persones usuàries fins l’any 1993.

 La situació de l’entitat, únic servei adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual (DI) del Districte de Ciutat Vella, i la col·laboració amb una escola d’educació especial del mateix barri, va comportar un creixement de places, fins a 24 l’any 1994.

001

 

Poc a poc, els serveis van anar creixent fins arribar l’any  1998 a una capacitat màxima de 40 persones usuàries en el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i 14 persones usuàries en el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

La majoria de les persones usuàries i les seves famílies, són veïns del barri de Ciutat Vella, encara que algunes persones provenen d’altres districtes de la ciutat.

Amb el temps, el fet que les persones a les que donem suport s’hagin anat fent grans, ha comportat l’aparició de noves necessitats i nous projectes de vida. I amb aquesta situació, l’Associació” va voler donar resposta amb la creació d’un servei d’acolliment residencial.

Aquest servei residencial està adreçat a persones amb disminució psíquica que precisen d’una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de condicions sòcio-familiars i assistencials adequades.

Al gener de 2002, la llar-residència pro disminuïts psíquics “Sant Jordi” comença el servei d´acolliment residencial amb la composició de 10 usuaris. En aquest servei es vol donar èmfasi a una sèrie de valors, actituds i normes per tal d´afavorir la qualitat de vida dels usuaris

032

En aquests moments, la nostra organització ha apostat pel desenvolupament de” microprojectes” de transformació dels nostres serveis, projectes que ens permeten avançar cap a una model de serveis que reconeguin a la persona amb  DID com a ciutadà de ple dret, sota una concepció de la discapacitat centrada en la persona.
Sota aquest model, pensem que la persona amb DID te molt que aportar a la societat, igual que els serveis que els donem suport i que cal actuar en l’entorn per reduir i eliminar les barreres que dificulten la participació i contribució efectiva de la persona a la societat i fomentar la igualtat d’oportunitats.

El tipus de serveis que volem i cap als que volem avançar parteixen de tres premisses:

  • El foment de Rols de Ciutadania Plena de totes les persones, amb poder de les persones per tenir control real sobre la seva vida i els seus propis projectes.
  • La Maximització de la Inclusió de les persones al seu entorn natural, generant oportunitats de participació i desenvolupament comunitari
  • Oferint Sistemes de Suports Personalitzats que es basen en els resultats personals que són significatius per cada persona.
Go to top