ISO9001 BN-01L'Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica Sant Jordi, durant l'any 2014-2015 ha estat inmersa en l'implantació d'un sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2008.

Al juliol de 2015 vam passar l'auditoria externa amb els auditors de Bureau Veritas. El resultat d'aquesta auditoria va ser molt satisfactoria per l'Associació ja que al informe de l'auditoria no vam treure cap no conformitat, per tant vam rebre la certificació sense problemes.

Aquesta certificació és vàlida per tres anys consecutius. Quan hagin passat aquest tres anys s'haurà de fer una altre auditoria externa complerta per tornar a tenir la certificació.

A banda d'això, cada any s'haurà de fer una auditoria interna i una externa d'un sol servei, per poder verificar aquesta certificació en el sistema de gestió.

ISO9001 BN-01

Formulari entrada

Go to top