003La Fundació privada de serveis assistencials i residencials “Sant Jordi” va ser constituida el 17 de juny de 2009 i inscrita amb data de 21 d´octubre de 2009 al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2592.

 004

MISSIÓ

La missió que te la Fundació es fonamenta en els següents principis inclosos en els estatuts de la mateixa, i aquests són:

  • La posta en marxa i la gestió de serveis assistencials i d´acolliment residencial adreçats a les persones amb discapacitat intelectual.
  • La creació i gestió de llars residencials que tinguin en compte la necessitat de protecció de les persones grans i puguin oferir-los diferents tipus de suport material i professional, d´acord amb les característiques de les persones ateses.
  • L´establiment de centres ocupacionals que donin atenció diürna.
  • La inserció dins el món assistencial de la població amb discapacitat intelectual, sigui autòctona o emigrada.

 

info021VALORS

Els nostres valors són el nostre marc de referència, la guia de les nostres actuacions, dels nostres comportaments i de les nostres pràctiques i procediments com organització. Els nostres valors parlen de quin som, com som i la nostra manera fer.

Dignitat i respecte cap a la persona. La persona com valor absolut, tractada com a ciutadà amb tots els seus drets. Te a veure amb el respecte i estima que mereix la singularitat irrepetible de cada persona.

Vida plena i igualtat. Tota persona te dret a tenir una vida com qualsevol altra persona, una vida digna de ser viscuda, amb les mateixes oportunitats que els seus iguals de ser feliç.

Autodeterminació i ciutadania. La persona amb control sobre la seva pròpia vida, amb poder, liderant el seu projecte de vida i tenint control sobre ella. La persona considerada com a qualsevol ciutadà, amb drets i deures, contribuint en la societat en la construcció d’un món millor.

Apertura mental i millora contínua. Fomentant el pensament crític dins la nostra organització, amb una visió inconformista sobre el present, sempre en la cerca del millor futur possible per la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva família, des de la reflexió, creació, flexibilitat i projecció.

Compromís, responsabilitat i passió. Amb les persones i les seves famílies, el projecte que l’entitat porta a terme, amb la participació i implicació de tots els grups d’interès per la construcció d’un projecte comú, posant il·lusió i entusiasme en allò que projectem i desenvolupem.

Qualitat. Recollint dades que ens comprometin i que ens ajudin a prendre les millors decisions, aprofitant i fent ús de la tecnologia com a recurs que ens pot facilitar un sistema d’avaluació i gestió.

 

Go to top